دوره‌های آموزشی کسب و کار و بازاریابی

کسب و کار و بازاریابی

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری- تدوین طرح های بازاریابی و فروش (Marketing Plan)- …