شروع نهمین دوره حضوری سامانه جامع تجارت داخلی

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، نهمین دوره جامع تجارت (تجارت داخلی) با هدف آموزش سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)، با حضور استاد مجتبی علیپور به صورت حضوری در تاریخ 16 آذرماه 1402 آغاز شد. از جمله سرفصلهای این دوره : ثبت نام و دریافت نقش، مدیریت نمایندگان، مدیریت واحدهای انبار، دریافت شناسه کالا، اظهار ورود و تولید (رابط و اکسل)، مدیریت حق العمل کاران، انتقال مالکیت و مکان(رابط و اکسل)و ... می باشد.

دهمین دوره جامع تجارت (تجارت داخلی) در تاریخ 7 دی ماه بصورت آنلاین و دوازدهمین دوره جامع تجارت (تجارت داخلی) در تاریخ 3 اسفند ماه بصورت حضوری در مرکز آموزش بازرگانی برگزار میگردد.